Fond na podporu výzkumu a studia psychedelických látek a jejich využití ve farmakologii, psychologii, adiktologii a psychiatrii. Zakladatelem fondu je Společnost pro podporu neurovědního výzkumu s.r.o. V současnosti jsou členy správní rady fondu lékaři z Národního ústavu pro duševní zdraví.

Účelem nadačního fondu je především podpora výzkumných pracovišť a týmů, které se zabývají studiem psychedelických látek. Primárně je fond určen na podporu studií z oblastí farmakologie, neurobiologie, primární a sekundární prevence rizikového užívaní, psychologie, adiktologie a psychiatrie, které se věnují mechanismu účinku psychotropního působení těchto látek. V širším kontextu pak fond podporuje také společenskovědní projekty orientované na kulturní konsekvence a historii užívání psychedelik. Národní ústav duševního zdraví musí figurovat přinejmenším v roli spoluřešitele projektu.

Proč podpořit psychedelický výzkum

Výzkum funkcí lidského mozku

Psychedelika jsou jedním z klíčových nástrojů, který umožňuje studovat neurobiologii duševních procesů a některých patologických stavů, zejména psychóz. Psychedelika krátkodobě dramaticky ovlivňují lidské vnímání, prožívání, myšlení a chování. Díky použití moderních zobrazovacích metod (např. funkční magnetické rezonance, fMRI; elektroencefalografie, EEG; pozitronová emisní tomografie, PET apod.) můžeme dnes studovat přímo procesy, které se odehrávají v našem mozku na to hned na různých úrovních. Díky známému farmakologickému mechanismu účinku můžeme rovněž studovat roli různých neurochemických systémů v těchto procesech. Díky tomu nám psychedelika pomáhají porozumět příčinám a ukazují na možnosti léčby duševních poruch.

Využití v léčbě duševních poruch a závislostí

Aktuálně přibývá důkazů, které podporují možnost přímého léčebného využití některých psychedelik jako je ketamin, psilocybin, LSD a MDMA v léčbě deprese, posttraumatické stresové poruchy (PTSD) a obsedantně kompulzivní poruchy (OCD).

Psychedeliky asistovaná terapie se pak zdá být efektivní i tam, kde selhávají běžné léčebné metody, zejména u léčby tzv. farmakorezistentních stavů (neodpovídajících na běžně užívané léky). Také se objevují nové důkazy o použití psychedelické psychoterapie v léčbě závislostí. Evidence existuje i pro některá neurologická onemocnění jako jsou úporné bolestí hlavy, tzv. „cluster headache“.

Stoupající zájem o využití psychedelik v léčbě je dokumentován několika desítkami proběhlých či aktuálně probíhajících klinických hodnocení u pacientů s různými diagnózami (evidováno na www.clinnicaltrials.gov).

Využití v paliativní péči a léčbě existenciální krize

O využití psychedelik při odchodu z našeho světa se hovoří již od raných výzkumů v 50-tých letech. V posledním desetiletí proběhlo a probíhá několik studií zabývajících se tematikou využití psychedelik v paliativní péči, ke snížení úzkostných a depresivních příznaků a k vyrovnání se s nadcházejícím koncem. První studie prokázaly, že psilocybin a LSD mohou prokazatelně zlepšit kvalitu života pacientů, kteří jsou konfrontováni s  nádorovými onemocněními s vážnou prognózou. Výzkum v této oblasti se nadále bouřlivě rozvíjí.

Microdosing

Použití velmi malých, psychologicky neaktivních dávek psychedelik v režimu opakovaného užívání každé cca 2-3 dny, tzv. microdosing je aktuálně velmi populární mezi laickou veřejností. Uživatelé  popisují řadu pozitivních efektů od zlepšení kreativity, zmírnění úzkostí až po antidepresivní působení. Na druhou stranu jsou však zmiňovány i stavy, kdy dochází ke zvýraznění některých úzkostných obtíží, nebo se žádný efekt nedostaví. Bohužel dosud neexistuje žádná kvalitní kontrolovaná studie, která by tento efekt potvrdila či vyloučila. Nevíme tedy, ani, jaká jsou s microdosingem spojená reálná rizika, ani zda celý fenomén není pouze otázkou tzv. placebo efektu. K vyřešení této otázky jsou pak především nezbytné preklinické studie na zvířatech.

Projekty

Psilocybin v léčbě deprese
Jak obstojí psilocybin u pacientů s rezistentní depresí ve srovnávací studii s dalšími látkami?
Expedice za Ayahuaskou
Neurobiologie efektu ayahuasky užité v tradičním rituálním prostředí: behaviorální a EEG studie

Podpořte psychedelický výzkum finanční částkou na náš transparetní účet. Prosíme vyplňte následující formulář, na základě kterého vám pošleme darovací smlouvu.

[]
1 Step 1
JménoCelé jméno
AdresaVaše adresa
IČO/DIČNepovinné
Výše daruČástka, kterou chcete darovat
Jaký projekt chcete podpořit
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Údaje pro platbu:

 Pro všechny projekty:

  • Číslo účtu: 115-7402030247/0100
  • IBAN: CZ7801000001157402030247
  • BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

 

Pro veřejnou sbírku Expedice za Ayahuaskou

  • Číslo účtu: 123-1661790227/0100
  • IBAN: CZ1401000001231661790227
  • BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Přispět můžete i v kryptoměně

PSYRES: 34UdedFaLkbNttU5e3sA6rYqFGdxMmXpoG

Partneři

Čeština