“Neurobiologie efektu ayahuasky užité v tradičním rituálním prostředí: behaviorální a EEG studie”

  • zaměření na mozkovou činnost, synchronizace v mozku a dlouhodobé účinky na náladu a blahobyt, souznění s přírodou a mezilidské propojení

Mezinárodní projekt spolupráce Dr. Tomáše Páleníčka, PhD., s jeho týmem z Národního ústavu duševního zdraví ČR a Eduarda Ekmana Schenberga, PhD. Instituto Plantando Consciência, z Brazílie s indiány kmene Huni Kui z Amazonského pralesa, s technologickou podporou firmy ANT-Neuro z Německa.Expedice má za cíl zkoumat úlohu tradičního kontextu rituálu s užitím nápoje Ayahuasca v Amazonii z hlediska akutních účinků na lidský mozek a dlouhodobých účinků na náladu, prožívání, vztah k přírodě a mezilidské vztahy. Současně cílem expedice je umožnit vznik populárně-vědeckého dokumentu. Projekt získal v České republice podporu jako “Expedice Neuron” od stejnojmenné nadace  (https: //www.nfneuron. cz / cs).

AYAHUASCA

Ayahuasca je tradiční halucinogenní nápoj, který po tisíciletí užívají domorodí lidé z Amazonie za účelem léčení a duchovních rituálů. V jazyce kmene Huni Kui se ayahuaska nazývá Nixi Pae. Ayahuaska se připravuje z různých rostlin, hlavní ingrediencí je však liana Banisteriopsis caapi a rostlina Psychotria viridis jinak nazývaná chacruna. Zatímco halucinogenní látky (zejména dimethyltryptamin, DMT) jsou obsaženy v P. viridis, B. Caapi pak obsahuje jejich aktivátory a látky vyvolávající zvracení. DMT patří mezi tzv. serotoninová psychedelika, je příbuzné například psilocybinu obsaženému v halucinogenních lysohlávkách a vyskytuje se v nízkých koncentracích i přirozeně v lidském mozku. Nedávno byly v klinických podmínkách prokázány terapeutické účinky ayahuascy u depresivních pacientů rezistentních (odolných) vůči zavedeným léčebným postupům. K dnešnímu dni však nebyly hlášeny žádné vědecké informace o akutních a dlouhodobých účincích ayahuascy podané v tradičním kontextu.

POPIS A CÍLE STUDIE

Plánovaná studie se zaměří na neuropsychologické a neurobiologické účinky ayahuasky vyhodnocované pomocí psychometrických stupnic a elektroencefalogramu – EEG) . Dobrovolníci do studie budou osloveni přímo mezi účastníky ceremonií, kteří za tímto účelem do Amazonie přijeli a účastní se tradičních rituálů. . Během ceremonií bývají podávány různé druhy Ayahuasky, některé jsou více psychoaktivní, jiné méně, některé obsahují P. viridis jiné ne. Díky znalosti složení podávaného druhy Ayahuasky budeme moci studovat psychoaktivní účinky podobně jako v placebem kontrolované studii. Porovnány budou pak účinky ayahuasky s obsahem P. viridis oproti nápoji bez této rostliny, tedy halucinogenní verze nápoje. Výzkum nese také zcela originální záměr, kterým je měřit přímou interakci mezi subjekty a šamanem pomocí tzv. inter-brain-synchrony (synchronizaci mezi mozky)

Hlavními cíli jsou 1) zhodnotit akutní účinky ayahuasky na aktivitu mozku a propojení účastníků ceremonie a šamana pomocí EEG a za 2) zhodncení dlouhodobého vlivu na náladu, prožívání, vnitřní spokojenost, propojení s přírodou a na vztahy mezi lidmi.

Očekáváme, že ayahuasca, která obsahuje P.Viridis vyvolá výraznější změny v mozkové aktivitě, entropii a konektivitě a bude mít i znatelnější pozitivní účinky na pohodu, náladu, souznění s přírodou a propojenost. Dále předpokládáme, že se během obřadu zvýší propojení mezi účastníky a šamanem (zvýší se inter-brain-synchrony) a toto zvýšení bude výraznější při požití psychoaktivní formy nápoje. Studie se rovněž zaměří na význam tradičního kontextu v souvislosti s intenzitou a účinky ayahuascy. Tyto nové poznatky mohou být klíčové pro to jakým způsobem se tyto tradiční “medicíny” mohou uplatnit v praxi při léčbě duševních poruch.

NA KONTEXTU ZÁLEŽÍ

Účinky psychedelik jsou do značné míry závislé na dvou proměnných: na nastavení mysli jednotlivce a na prostředí, ve kterém je látka užita (setting). Je známo, že nedostatečný důraz na set a setting může  vést k nepříjemným zkušenostem s dlouhodobými negativními důsledky, jako je např. úzkost (Dominguez-Clave et al., 2016). Bezpečné, řízené nastavení, správa psychedelických zkušeností v tradičním rituálním kontextu obvykle naopak vykazuje dlouhodobé pozitivní účinky. Toto tvrzení podporuje nedávná studie, kdy se depresivním pacientům podával psilocybin, a ukázalo se, že čím nižší úzkost během zkušenosti tím lepší antidepresivní účinek (Carhart-Harris a kol., 2016). Změněné stavy vědomí vyvolané psychedelickými látkami mohou vést ke změně pohledu na život, realitu a osobní problémy a mohou dokonce vyvolat dlouhodobé změny osobnostních rysů (nedávná studie naznačuje zvýšení “otevřenosti”) (MacLean et al., 2011). Mnoho tradičních posvátných rituálů využívajících různé formy změněných stavů vědomí se zachovalo dodnes, zejména v zemích střední a jižní Ameriky (Ekvádor, Peru, Brazílie, Mexiko atd.) a řada odborníků souhlasí s tím, že kromě farmakologických účinků těchto látek hraje významnou roli i tradiční přístup šamanů, zpěv rituálních medicínských (modlitebních) písní zvaných icaros a samozřejmě již zmíněný setting. Právě tyto faktory nás vedou ke studii účinků ayahuascy v tradičním prostředí. Naším cílem je rovněž získat údaje o možných terapeutických využití ayahuascy v léčbě neuropsychiatrických poruch.

Podpořte tento projekt

[]
1 Step 1
JménoCelé jméno
Datum narození
AdresaVaše adresa
IČO/DIČNepovinné
Výše daruČástka, kterou chcete darovat
Chci podpořit projekt Ayahuasca
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Údaje pro platbu:

Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO VÝZKUM PSYCHEDELIK
Číslo účtu: 123-1661790227/0100 
CZ1401000001231661790227 
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

 

Přispět můžete i v kryptoměně

PSYRES: 34UdedFaLkbNttU5e3sA6rYqFGdxMmXpoG

Čeština