iTRIP –
MOBILNÍ APLIKACE PRO ONLINE VYHODNOCENÍ ÚČINKŮ PSYCHEDELIK

Aplikace umožní bezprostředně po užití psychedelika vyhodnotit vlastní zkušenost za účelem zmapování akutních účinků, bezpečnosti a rozdílů v působení psychedelik. Projekt cílí na porozumění vztahu mezi biologií účinku jednotlivých psychedelik
a charakteristickými změnami vidění reality (neurofenomenologie).

Hlavní cíle

 • vývoj aplikace pro hodnocení fenomenologie (subjektivního prožitku) změněného stavu vědomí u různých psychedelických látek.
 • vyhodnocení dlouhodobého vlivu jednotlivých psychedelických látek na well-being, kreativitu, odolnost vůči stresu a další aspekty života jedince
 • rozpoznání faktorů charakteru zkušenosti a settingu, na základě kterých lze předvídat dlouhodobé účinky
 • lepší porozumění vztahu mezi myslí a mozkem (tzv. psychofyzický problém)

Hlavní charakteristiky vyvíjené aplikace iTRIP:

 • možnost bezprostředně zaznamenat psychedelický prožitek
 • možnost opakovaných záznamů / psychedelických zkušeností pod
  ID uživatele
 • automatické provázání formou upozornění se škálami hodnotícími
 • dlouhodobý efekt psychedelické zkušenosti
 • srovnávací analýza dat pro výzkumné potřeby dostupná ihned online i pro jednotlivé přispěvatele
 • přímý přístup k základním informacím typu „risk assesment (posouzení rizik)“ u jednotlivých substancí

Technické charakteristiky iTRIP

 • uživatelsky přívětivé řešení s plnou anonymizací dat
 • jednoduché šíření mezi uživateli
 • možnost přerušovaného vyplnění dotazníku
 • různé jazykové mutace
 • kompatabilita s iOS a Android
 • v případě zájmu – možnost umístění loga/reklamy do aplikace
  (pro sponzory nad 50 000 CZK)

Rozpočet:

Náklady na vývoj a první dva roky provozu: 1 000 000 CZK

Podrobnější charakteristika projektu iTRIP:

Aplikace a projekt iTRIP si klade za cíl jak kvalitativně (volný subjektivní popis
zážitku), tak kvantitativně (dotazníkové baterie The Altered State of Consciousness Rating Scale 5D-ASC a Ego-Dissolution Inventory) hodnotit a popsat fenomenologii (subjektivní prožitek) změněného stavu vědomí pod vlivem různých psychedelických látek (především klasických psychedelik, disociativních anestetik, ale i kanabinoidů,
a nových syntetických drog).

Aplikace iTRIP bude sloužit nejen k lepšímu pochopení vztahu mezi myslí a mozkem, ale také k hodnocení dlouhodobého vlivu psychedelické zkušenosti na život jedince (změny hodnotových systémů, nálady a přetrvávajících účinků).

Podpořte tento projekt

[]
1 Step 1
JménoCelé jméno
Datum narození
AdresaVaše adresa
IČO/DIČNepovinné
Výše daruČástka, kterou chcete darovat
Chci podpořit projekt iTrip
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

Údaje pro platbu:

Majitel účtu: NADAČNÍ FOND PRO VÝZKUM PSYCHEDELIK
Číslo účtu: 115-7402030247/0100 
CZ7801000001157402030247 
BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Přispět můžete i v kryptoměně

PSYRES: 34UdedFaLkbNttU5e3sA6rYqFGdxMmXpoG 

Čeština